logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Phân biệt cuộn kháng lọc sóng hài 6%, 7% và 13% trong hệ thống điện

9/9/2020 11:15:19 AM

Phân biệt cuộn kháng tụ bù 6%, 7%, 13%? Cách tính chọn cuộn kháng tụ bù phù hợp?
 

Phân biệt cuộn kháng tụ bù 6%, 7%, 13% là gì? Mỗi loại kháng lọc sóng hài bậc mấy? Cách tính chọn cuộn kháng tụ bù phù hợp?
Nội dung chính
Cuộn kháng 6%, 7%, 13% là gì
Trả lời: 6%, 7%, 13% chính là tỉ lệ giữa thành phẩn cảm kháng so với dung kháng của tụ bù
Tính toán cụ thể kháng 7% cho tụ 10Kvar 440V
 • Điện dung của tụ 10Kvar 440V: 3*55uF = 165uF
 • Dung kháng (dung trở) của tụ: Zc= 1/(2*pi*f*c) = 2*3.14*50*165/1000000 = 19.3 Ohm
 • Kháng trở của cuộn kháng 7%: ZL= 7*Zc/100 = 1.351 Ohm
 • Điện kháng của kháng: L= Zl/(2*pi*f) = 1.351/(2*3.14*50) = 0,004303H = 4.3mH
Tính toán tương tự cho các loại tụ khác ta có bảng sau:
Bảng tổng kết điện dung tụ bù và điện kháng của reactor 7%
kVar tụ uF Zc (Ohm) ZL (Ohm) L (mH)
10 165 19.301 1.351 4.303
15 246 12.946 0.906 2.886
20 330 9.651 0.676 2.151
25 411 7.749 0.542 1.727
30 492 6.473 0.453 1.443
40 660 4.825 0.338 1.076
50 822 3.874 0.271 0.864
Sự khác biệt giữa cuộn kháng 6%, 7%, 13%?
Sự khác biệt chính là tỉ lệ Kháng trở của cuộn cảm so với Dung trở của tụ. Sẽ làm video clip giải thích thêm.
 • Cuộn kháng 6% nghĩa là Zl/Zc = 6%
 • Cuộn kháng 7% nghĩa là Zl/Zc = 7%
 • Cuộn kháng 13% nghĩa là Zl/Zc = 13%
 • Cuộn kháng 14% nghĩa là Zl/Zc = 14%
Bảng tổng kết Điện kháng của reactor 6% (MX06), 7% (MX07) và 13% (MX13)
kVar tụ L6% (mH) L7% (mH) L13% (mH)
10 3.688 4.303 7.991
15 2.474 2.886 5.360
20 1.844 2.151 3.995
25 1.481 1.727 3.208
30 1.237 1.443 2.680
40 0.922 1.076 1.998
50 0.740 0.864 1.604
Cuộn kháng 6%, 7%, 13% lọc sóng hài bậc mấy?
Cuộn kháng tụ bù lọc các bậc sóng hài với mức độ lọc khác nhau tùy thuộc vào sự phối hợp ZL và ZC. Ứng với mỗi cuộn kháng và tụ bù, chúng ta cần tính toán tam giác tổng trở biết tác dụng của nó lên từng bậc sóng hài như thế nào. Sẽ làm video clip giải thích cụ thể sau
Cách tính toán, chọn cuộn kháng tụ bù phù hợp
Việc tính chọn cuộn kháng cho tụ bù căn cứ vào những yếu tố sau đây:
 1. Điện áp hệ thống điện
 2. Điện áp của tụ bù
 3. Thành phần sóng hài trong hệ thống điện