logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Cải thiện tiết kiệm năng lượng trong công nghệ chiếu sáng

3/2/2015 3:10:54 PM

Cải thiện nguồn sáng

Biện pháp

Ứng dụng tiêu biểu

Nơi sử dụng

Năng lượng tiết kiệm/ Sự tăng giá thành

Dùng đèn T8 tráng bột RE80 thay đèn T8 RE70 làm tăng thông lượng 5% và cải thiện chỉ số hoàn mầu CRI mà không cần tăng công suất.

Cho các chóa huỳnh quang dài 1.2m

 

Cửa hàng bán lẻ, công sở, trường học, bệnh viện, nhà trọ…

 
 

Độ tiết kiện phụ thuộc vào việc thay thế này được dùng tổ hợp với việc chọn độ rọi và hệ số chấn lưu một cách tối ưu.

 

Dùng đèn Halogen – IR PAR và MR-IR thay đèn halogen bình thường.

Chiếu sáng xuống từ hốc hoặc chiếu sáng các đường ngõ

 

các khu vực chung của các tòa nhà.

 
 

Tiết kiệm khoảng 25% năng lượng/50% chi phí tăng thêm.

Dùng chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang thu gọn thay cho chấn lưu sắt từ.

 

Cho các chóa đèn của bóng huỳnh quang thu gọn dùng để chiếu xuống thường gắn trên tường hoặc treo trên tường.

Công sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, nhà trọ, tiền sảnh, hành lang.

 

10 đến 15% năng lượng tiết kiệm / 25% chi phí thêm vào.

 

Dùng đèn huỳnh quang thu gọn thay đèn sợi đốt trong các ứng dụng chiếu sáng chung.

 

Các chóa đèn treo tường trang trí, đèn chùm và đèn bàn…

 
 

Trạm xá, hành lang, tiền sảnh, phòng ăn, phòng khách, phòng khám bệnh…

 

50% - 70% năng lượng tiết kiệm

 
 

Dùng đèn Metal Halide thay thế đèn halogen.

 

Các chóa đèn chiếu xuống từ hốc, chiếu điểm, chiếu đường hẻm.

Cửa hàng, những nơi cần chiếu trọng điểm.

 

50% - 70% năng lượng tiết kiệm.

 

Dùng tổ hợp đèn và chấn lưu khởi động nhanh để thay thế hệ thống cũ của đèn MH.

 
 

Đèn chùm cao dùng đèn MH và những bộ đèn chiếu từ hốc. Thay đèn MH 250W và 400W tiêu chuẩn bằng MH 200W và 300W dùng chấn lưu khởi động nhanh.

Cửa hàng, trường học, công sở.

 
 
 
 

7% - 26% năng lượng được tiết kiệm.

 
 
 
 

Dùng T8 và chấn lưu điện tử thay T10 & T12 và chấn lưu sắt từ

Các chóa đèn huỳnh quang dài

Cửa hàng, công sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, phòng trọ …

Tiết kiệm 20% đến 30% năng lượng

Dùng ánh sáng tự nhiên bằng cách nhận thêm ánh sáng trời

Cho các tòa nhà có phòng rộng

Các cửa hàng lớn, khu vực chung của trường học, khu thể thao, nhà kho, khà xưởng…

Tiết kiệm ~30% năng lượng.

Dùng đèn huỳnh quang bóng dài thay đèn huỳnh quang thu gọn

Những chóa đèn dùng bóng thu gọn treo quá khổ treo trên tường và trần, và những chóa đèn chưa 2 – 3 bóng huỳnh quang thu gọn

Trạm xá, nhà trọ, phòng bệnh nhân, phòng tắm, hành lang …

Tiết kiệm 25% - 50% năng lượng

Dùng đèn PAR 175W thay cho PAR 250W

Cho chóa đèn chiếu xuống có tỏa nhiệt

Trạm xá, nhà trọ, phòng tắm …

Tiết kiệm ~30% năng lượng.

Dùng đèn huỳnh quang dài thay đèn sợi đốt

Chóa đèn trong nhà

Nhà tắm, trạm xá, phòng trọ

Tiết kiệm đến 75% năng lượng

 

Cải thiện hiệu suất của các bộ đèn

Biện pháp

Ứng dụng tiêu biểu

Nơi sử dụng

Năng lượng tiết kiệm/ Sự tăng giá thành

Sử dụng chấn lưu điện tử có hệ số chấn

lưu tối ưu để tinh chỉnh thông lượng và

độ rọi. Chú ý tằng

thông thường một hệ

số chấn lưu bình thường được sử dụng.

Trong các chóa đèn

huỳnh quang ống dài chiếu sáng thấp hơn hoặc quá mức: Giảm thông lượng của chóa đèn có 3 hoặc 4 bóng dùng hệ số chấn lưu thấp hoặc giảm số bóng đèn dùng hệ số chấn lưu cao.

Cửa hàng, công sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, nhà trọ. Tất cả các nơi chiếu

sáng bằng đèn huỳnh quang bóng dài.

 

0% - 20% tiết kiệm năng lượng.

Dùng số lượng bóng

đèn tối ưu để đạt độ rọi cần thiết.

 

Trong tất cả các chóa đèn dùng bóng đèn huỳnh quang ống dài: dùng chóa chứa 2/3 bóng thay cho chóa chứa ¾ bóng.

Cửa hàng, công sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, nhà trọ. Tất cả những nơi

chiếu sáng bằng đèn ống dài.

~ 25% chi phí tăng thêm

Dùng những bộ đèn hiệu suất được cải thiện (hiệu suất và hệ

số sử dụng cao hơn).

Thay đèn uốn hình chữ U kép bằng 2 đến 3 đèn T8 và hệ số chấn lưu tối ưu.

 

Thay chóa đèn hiệu suất thấp (30 – 50%) của đèn huỳnh quang thu

gọn bằng loại có hiệu suất cao hơn (60 – 75%).

 

Thay các bộ đèn 2 bóng bằng chóa

đèn 1 bóng có hệ số sử dụng cao

Cửa hàng, công sở, trường học, bệnh viện, trạm xá, nhà trọ.

 

Tất cả các khu vực chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang ống dài.

 

25% thêm chi

phí.

 
 

30% - 45%

tiết kiệm

năng lượng.

 
 
 

~ 50% tiết

kiệm năng

lượng.

 

Sử dụng bộ đèn công

suất thấp

Thay đèn huỳnh quang quấn hình chữ U kép bằng đèn huỳnh quang thu gọn để chiếu sáng hắt xuống hoặc cho các chóa đèn treo tren b mặt.

Cửa hàng, công

sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ, hành lang.

 

25 – 50% tiết

kiệm năng lượng

Chấn lưu điện tử loại

dây tăng đem

Dùng chung chấn lưu cho các chóa đèn cạnh..

Cửa hàng, công sở, trường học, bệnh viện, nhà trọ, trạm xá.

5 – 15% tiết kiệm năng lượng.

 
 

a.    Cải thiện điều khiển

Biện pháp

Ứng dụng tiêu biểu

Nơi sử dụng

Năng lượng tiết kiệm/Sự tăng giá thành

Dùng các bộ điu

khiển làm mờ.

Làm mờ chiếu sáng

trong nhà trong khoảng từ hoàng hôn đến bình minh.

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ. Tất cả các tầng

của cửa hàng, không gian của công sở, hành lang và những

chỗ khác.

~ 30% tiết kiệm năng

lượng.

 

Thêm vào bộ điu khiển cảm biến quang.

Bật tắt ánh sáng tùy thuộc vào ánh sáng

ban ngày. Biện pháp này không dùng được với các bóng đèn HID

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ. Khu vực giữa,

hành lang, phía ngoài.

~ 20% tiết kiệm năng

lượng và 20% chi phí thêm.

 

Thêm bộ điu khiển

dùng cảm biến chiếm

chỗ.

Bật tắt đèn tùy vào

mật độ chiếm chỗ.

 

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ. Trụ sở riêng.

~ 20% tiết kiệm năng

lượng và 20% chi phí thêm.

Cấu hình lại những

vùng chiếu sáng dựa trên khả năng tận dụng ánh sáng ban

ngày và sự phân bố ánh sáng.

Điu khiển mức

chiếu sáng hoặc bật tắt ánh sáng tùy thuộc vào ánh sáng ban ngày.

Công sở

 
 

Dùng hệ thống quản

lý điu khiển hoặc

dùng chung với hệ

thống quản lý năng

lượng của chung tòa

nhà..

 

Điu khiển tự động hệ thống chiếu sáng

theo thời gian hoặc theo công suất.

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ.

 
 
 

Cải thiện các ứng dụng thiết kế

Biện pháp

Ứng dụng tiêu biểu

Nơi sử dụng

Năng lượng tiết kiệm/Sự tăng giá thành

Xác lập mức chiếu

sáng tối ưu.

Cho mức chiếu sáng thích hợp tùy vào các ứng dụng và người sử dụng để tránh chiếu sáng cao và thấp quá mức và giảm chiếu sáng thừa.

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ. Nói chung là ở

mọi nơi

15% - 25% tiết kiệm

năng lượng và chi phí

thêm.

Cải thiện chóa đèn và

khoảng cách giữa các

chóa đèn.

Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các chóa đèn (theo chiu dọc và ngang).

Cửa hàng, công sở, bệnh viện, trường học, trạm xá, phòng trọ.

15% - 25% tiết kiệm

năng lượng.

Thêm các chiếu sáng

cho các hoạt động cụ

thể

Cải thiện chiếu sáng

cho khu vực làm việc, đọc sách để giảm mức chiếu sáng chung.

Công sở, phòng bệnh nhân.

 

5% - 15% tiết kiệm năng lượng.

 

Sơn tường và trần nhà cho hợp với màu của ánh sáng.

Cải thiện độ phản xạ của hốc phòng làm tốt hơn phân bố của ánh sáng.

Các nhà kho

5% - 10% năng lượng tiết kiệm

Dùng các bộ đèn công suất thấp.

Giảm việc quá sáng ở một số khu vực hạn chế và những khu vực lưu thông.

Hành lang của công sở

25% - 50% tiết kiệm

năng lượng.