logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Cuộn Kháng Mikro 7% 50kvar 440V

Cuộn Kháng Mikro - Mikro Reactor Nhập Khẩu: Thái Lan Cuộn kháng Mikro 7% triệt tiêu sóng hài bậc 5,7. Cuộn kháng Mikro dùng cho điện áp 440V - 230V - 525V - 690V - 720V - 800V - 1200V Cuộn kháng trung thế Mikro 3,3KV, 6kv, 6,6Kv, 7,2KV

Tags: cuộn kháng mikro, cuộn kháng điện, cuộn kháng lọc sóng hài, reactor mikro, mikro cuộn kháng, reactor, mikro reactor,

​Những điều cần biết về cuộn kháng lọc sóng hài Mikro

Cuộn kháng lọc sóng hài là thiết bị điện có tác dụng lọc sóng hài cũng như cải thiện chất lượng điện năng trong các trường hợp dòng điện bị méo dạng nhiều

Tags: cuộn kháng mikro, cuộn kháng, cuộn kháng lọc sóng hài mikro, thiết bị lọc sóng hài,

Chức năng của cuộn kháng Mikro

Trong một hệ thống điện công nghiệp thì chức năng bảo vệ của cuộn kháng dành cho tụ bò đó là điều không cần phải nói nhiều nữa. Chức năng của cuộn kháng Mikro đó chính đó là thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho tụ bù. Bên cạnh đó thì cuộn kháng Mikro còn giúp lọc được sóng hài và nhờ vào đó mà giúp tăng được chất lượng cho dòng điện.

Tags: cuộn kháng mikro, ,

Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro

Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro vô cùng cần thiết trong các trường hợp dòng điện hay điện áp của hệ thống bị méo dạng nhiều.

Tags: cuộn kháng mikro, giải pháp lọc sóng hài, reactor mikro, lọc sóng hài mikro,

Cuôn lọc sóng hài Mikro

Cuộn kháng sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.

Tags: cuộn kháng mikro, cuộn lọc sóng hài, cuộn kháng, cuộn kháng điện, cuộn kháng tụ bù,

Cuộn Kháng Mikro

Sóng hài là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Dòng điện hài là dòng điện có tần số là bội của tần số cơ bản. Ví dụ dòng 250Hz trên lưới 50Hz là sóng hài bậc 5. Dòng điện 250Hz là dòng năng lượng không sử dụng được với các thiết bị trên lưới. Vì vậy, nó sẽ bị chuyển hoá sang dạng nhiệt năng và gây tổn hao.

Tags: cuộn kháng mikro, cuộn kháng điện, cuộn kháng lọc sóng hài mikro, giải pháp nâng cao chất lượng điện, giải pháp lọc sóng hài mikro, cuộn lọc điện mikro,