logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Cuộn Kháng Mikro 7% 50kvar 440V

Cuộn Kháng Mikro - Mikro Reactor Nhập Khẩu: Thái Lan Cuộn kháng Mikro 7% triệt tiêu sóng hài bậc 5,7. Cuộn kháng Mikro dùng cho điện áp 440V - 230V - 525V - 690V - 720V - 800V - 1200V Cuộn kháng trung thế Mikro 3,3KV, 6kv, 6,6Kv, 7,2KV

Tags: reactor mikro, cuộn kháng mikro, cuộn kháng điện, cuộn kháng lọc sóng hài, mikro cuộn kháng, reactor, mikro reactor,

Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro

Cuộn kháng lọc sóng hài Mikro vô cùng cần thiết trong các trường hợp dòng điện hay điện áp của hệ thống bị méo dạng nhiều.

Tags: reactor mikro, cuộn kháng mikro, giải pháp lọc sóng hài, lọc sóng hài mikro,