logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Cuộn Kháng Drosseln

DETUNED FILTER HARMONIC Cuộn kháng lọc sóng hài cho APFC/ Hiệu DROSSELN/ CHLB ĐỨC Thiết kế dùng cho lưới điện 210V, 400V Hệ số lọc: 5.67%, 6%, 7%, 14% Công suất : từ 10 đến 200Kvar Loại thông dụng dùng cho các cấp tụ bù 440V, 525V, 690V, 800V. Mục đích tăng tuổi thọ cho hệ thống APFC. Đảm bảo hiệu quả kinh tế nâng cao hệ số công suất.

Tags: cuộn kháng drosseln, , cuộn kháng,