logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Relay bảo vệ mất pha MX 100 - 400

Relay bảo vệ mất pha MX 100 - 400 là thiết bị điện hiện đại được thiết kế để giám sát dòng điện cho tải, tránh trường hợp dòng điện quá cao hoặc quá thấp so với ngưỡng.

Tags: relay bảo vệ mất pha, ,