logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Cuộn kháng 100kvar MIKRO 7% MX07-400/88.9-440/100

Cuộn kháng 100kvar MIKRO 7% MX07-400/88.9-440/100 là dòng sản phẩm cuộn kháng cho tụ bù 100Kvar với khả năng lọc 7%. Sản phẩm chính hãng của Mirko một thương hiệu thiết bị điện nổi tiến thế giới.

Tags: cuộn kháng 100kvar, ,