logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Rơ Le Bảo Vệ Quá Dòng Chạm Đất NX1000A - 240AD

Rơ le bảo vệ kết hợp quá dòng và chạm đất NX1000A -240AD là serial mới ra mắt của hãng Mikro thay thế cho mã Rơ Le MK1000A đang rất thịnh hành tại thị trường Việt Nam

Tags: rơ le bảo vệ quá dòng nx1000a mikro, , rơ le bảo vệ quá dòng chạm đất mikro nx1000a, rơ le bảo vệ quá dòng và chạm đất mikro, rơ le nx1000a - 240ad mikro,