logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Tags

Đồng hồ đo dòng điện MA202

Đồng hồ điện Selec MA202 - Đồng hồ đo dòng điện 1 pha - Kích thước: 72 x 72 mm - Hiển thị 4 số, bằng LED 7 đoạn

Tags: đồng hồ điện selec, đồng hồ đo dòng điện ma202, đồng hồ selec ma202,