logo binh an
Thiết bị điện Bình An

MCCB

Lượt xem: 2778

Giá bán: Liên hệ

Kiểu UAB - Ampe Fame: 30-100 AF - Dòng cắt ngắn mạch: 3 - 30kA tại AC 380/415V - Số cực: 2-4 poles - Kích thước: 75 (W) x 130 (H) x 60 (D), 3 poles Kiểu UCB - Ampe Fame: 50 - 1,600 AF - Dòng cắt ngắn mạch: 18 - 130kA tại AC 380/415V - Số cực: 2-4 poles - Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 800 AF - Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 1000 - 1600 AF Kiểu UPB - Ampe Fame: 125 - 630 AF - Dòng cắt ngắn mạch: 85 - 150kA tại AC 380/415V - Số cực: 3-4 poles - Ics = 100% Icu - Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 250 AF - Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 400 - 630 AF

Kiểu UAB

Ampe Fame: 30-100 AF

- Dòng cắt ngắn mạch: 3 - 30kA tại AC 380/415V 

- Số cực: 2-4 poles

- Kích thước: 75 (W) x 130 (H) x 60 (D), 3 poles

Kiểu UCB

Ampe Fame: 50 - 1,600 AF

- Dòng cắt ngắn mạch: 18 - 130kA tại AC 380/415V 

- Số cực: 2-4 poles

- Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 800 AF

- Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 1000 - 1600 AF

Kiểu UPB

- Ampe Fame: 125 - 630 AF

- Dòng cắt ngắn mạch: 85 - 150kA tại AC 380/415V 

- Số cực: 3-4 poles

- Ics = 100% Icu

- Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 250 AF

- Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 400 - 630 AF

Sản phẩm cùng loại