logo binh an
Thiết bị điện Bình An

Relay bảo vệ điện áp 900VPR-2

4/22/2016 12:15:36 PM

- Hiển thị bằng màn hình LCD, hiển thị 3 số

- 2 ngõ ra relay tác động riêng biệt

- Bảo vệ và giám sát: Thấp/quá điện áp, thấp/quá tần số

- Mất cân bằng pha, thứ tự pha và mất pha

- Đo lường và hiển thị giá trị hiệu dụng

- Cài đặt được độ trễ tác động

- Dải điện áp hoạt động: 280~520V AC (điện áp dây), 160~300 V AC (điện áp pha).

Sản phẩm Thiết bị điện Selec chính hãng.